En bild som visar en lärare och fyra barn som sitter runt ett bord och skapar

Stöd och inspiration för tillgänglighetsarbete

Här hittar du stöd och exempel på hur Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan användas som grund för utveckling. På sidan finns även filmer och länkar till artiklar som kan ge stöd och inspiration till att utveckla lärmiljön.

Stöd och rådgivning
Om du önskar få rådgivning om hur ni ska använda Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning för att förbättra tillgängligheten i er verksamhet kan du ansöka om specialpedagogiskt stöd.

Kompetensutveckling
Du kan du söka efter kurser inom området i vår kursdatabas.

Filmer om arbetet med tillgänglig lärmiljö

Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete
Förändringsarbete för en tillgänglig lärmiljö - Erfarenheter från förskola och skola
Förändringsarbete för en tillgänglig lärmiljö del 1
Förändringsarbete för en tillgänglig lärmiljö del 2

Konferensdokumentation från Lyckas i lärandet
Våren 2017 anordnades en konferens om tillgängliga lärmiljöer på fem olika orter i Sverige. Se dokumentation och filmer från konferensen.

Elevhälsoarbete
våra sidor om elevhälsa kan du läsa om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd för att utveckla elevhälsoarbetet.

Inspirerande exempel
Ta del av artiklar för att se hur andra verksamheter arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Publicerat torsdag 3 september 2020