En bild som visar en lärare och fyra barn som sitter runt ett bord och skapar

Stöd och inspiration för tillgänglighetsarbete

Här hittar du stöd och exempel på hur Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan användas som grund för utveckling. På sidan finns även filmer och länkar till artiklar som kan ge stöd och inspiration till att utveckla lärmiljön.

Stöd och rådgivning
Om du önskar få rådgivning om hur ni ska använda Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning för att förbättra tillgängligheten i er verksamhet kan du ansöka om specialpedagogiskt stöd.

Kompetensutveckling
Du kan du söka efter kurser inom området i vår kursdatabas.

Filmer om arbetet med tillgänglig lärmiljö

Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete
I filmen ges en bild av hur Valdemarsro gymnasieskola har arbetat med att utveckla lärmiljön för elever inom gymnasiesärskolan
Förändringsarbete för en tillgänglig lärmiljö - Erfarenheter från förskola och skola
I filmen berättar en rektor och en chef för förskolorna i en kommun samt en specialpedagog hur de utgått från Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning för att utveckla lärmiljöerna i verksamheterna.
Förändringsarbete för en tillgänglig lärmiljö del 1
Erfarenheter från en skola i Täby. En rektor i Täby kommun beskriver arbetsprocessen med att utveckla tillgängliga lärmiljöer, utifrån möjligheter och utmaningar.
Förändringsarbete för en tillgänglig lärmiljö del 2
Erfarenheter från en skola i Täby. En rektor i Täby kommun beskriver framgångsfaktorer i förändringsarbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Konferensdokumentation från Lyckas i lärandet
Våren 2017 anordnades en konferens om tillgängliga lärmiljöer på fem olika orter i Sverige. Se dokumentation och filmer från konferensen.

Elevhälsoarbete
våra sidor om elevhälsa kan du läsa om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd för att utveckla elevhälsoarbetet.

Publicerat torsdag 3 september 2020