Manuell och kroppsnära AKK

Manuell och kroppsnära kommunikation sker utan att några hjälpmedel behövs. Naturliga reaktioner och kroppsrörelser som ljud, mimik, signaler och gester används och tolkas.

I den manuella kommunikationen ingår även tecken som AKK (TAKK), där tecken och tal används parallellt.

Många behöver manuell och kroppsnära AKK

Gruppen barn, elever och vuxna som behöver manuella och kroppsnära
kommunikationssätt är stor. Alla som behöver AKK använder stöd i
kommunikationen på olika sätt. Det kan handla om personer som

  • är helt beroende av en omgivning som ser och känner igen det eleven uttrycker med sin kropp.
  • har viss förmåga till avsiktlig kommunikation och där omgivningen avläser signaler och gester.
  • har motoriska och språkliga förutsättningar och där omgivningen använder tecken systematiskt för att bygga språk.
  • har motoriska svårigheter och även använder grafiska AKK-former.

Länktips

Ett gott samspel är ett utbildningsmaterial med en samspelsguide och reflektionsmaterial. Till materialet hör också en film som visar på goda exempel. Eldorado i Göteborgs stad har tillsammans med Göteborgs universitet har utvecklat materialet.

Publicerat måndag 6 augusti 2018