Grafisk AKK

I grafisk alternativ och kompletterande kommunikation används föremål, bilder, symboler och it för att underlätta och utveckla kommunikation och språk. Eleven kan peka med sin hand, pannpinne, lampa eller med andra styrsätt.

De flesta börjar inte använda grafisk AKK av sig själva utan behöver personer som kan vara förebilder eller modeller genom så kallat pekprat. I en kommunikativt tillgänglig lärmiljö använder pedagogen och andra i omgivningen de kommunikationsformer som personen använder.

Grafisk AKK ger ett tydligt visuellt stöd för att kommunicera och bygga språk. Det kan även fungera som minnesstöd och underlag för samtal. Om barnet eller eleven har svårt att komma på vad den vill säga behöver det finnas kända bilder, symboler eller ord inom räckhåll för att underlätta kommunikationen.

Länkar

KOMPIS är ett bild och symbolmaterial om kommunikation och pekprat från DART Kommunikations- och dataresurscenter i Västra götalandsregionen.

Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) har gett ut en bok och en DVD om GAKK. Boken och filmen heter "Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation".

Alternativa verktyg

Publicerat måndag 21 december 2020