AKK och flerspråkighet

Språk och kulturell identitet hör ihop. För barn, unga och vuxna som är flerspråkiga och samtidigt har behov av AKK är det viktigt att omgivningen tar hänsyn till det.

Det kan till exempel handla om att ha kunskap om hur familjer kommunicerar, vilka språk som används, hur dessa kombineras.

Tecken som AKK (TAKK) kan användas tillsammans med modersmålet i hemmet och samma tecken kan användas av svenskspråkig personal i förskola, skola och i andra sammanhang. TAKK blir här en viktig bro mellan språken. Kommunikation på modersmålet tillsammans med tecken och bilder är ett bra stöd i tal-, språk- och kommunikationsutvecklingen.

Kulturella skillnader i språk

Språk skiljer sig åt till form och innehåll. Samtidigt kan olika normer gälla för hur språket används och påverka hur kommunikationen sker.

Likheter och skillnader mellan språk och hur de används har betydelse när vi ger stöd och utvecklar AKK. När det gäller flerspråkighet och AKK behöver vi vara öppna för hur omgivningen kommunicerar där AKK ska användas.

I projektet TAKK för språket har Mim kunskapscentrum uppmärksammat behovet av samverkan mellan förskola, skola och hemmet.

Andra webbplatser om AKK och flerspråkighet

Språkens hus, center för språkstörning och flerspråkighet.

Publicerat onsdag 10 maj 2023