Språk och kommunikation

Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen.

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande. För att kunna delta i undervisningen och få förutsättningar att nå skolans mål behöver eleven en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

Att kunna kommunicera innebär att ha möjlighet att

  • uttrycka sina känslor
  • uttrycka sina behov
  • berätta vad man varit med om
  • berätta om framtiden
  • ställa en fråga
  • välja
  • säga nej
  • ropa och påkalla uppmärksamhet.
Publicerat fredag 26 augusti 2022