Avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter

Här presenterar vi ett axplock av alla de avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter som finns inom området rörelse och fysisk aktivitet.

Materialet som publiceras här har inte genomgått någon systematisk relevans- och kvalitetsgranskning. Om du har tips på någon vetenskaplig publicering inom rörelse och fysisk aktivitet och funktionsnedsättning tar vi gärna emot det. Använd formuläret längre ned på sidan.

Avhandlingar

Bertills, K.(2019). ”Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education".

Jerlinder, K. (2010). ”Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder: en utopi?”  

Svenby, E. B.(2013). "Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn": En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning).

Wickman, Kim. (2008). ”Bending mainstream definitions of sport, gender and ability: Representations of wheelchair racers”.

Wiker, M. (2017).”Det är live liksom: Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa”.

Rapporter

Centrum för idrottsforskning. (2017).”De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid”.

European Commission/EACEA/Eurydice. (2013).”Physical Education and Sport at School in Europé Eurydice Report”.

Folkhälsomyndigheten. (2019).”Barn och ungas rörelsemönster. Resultat från objektiv uppmätt fysiska aktivitet, Skolbarns hälsovanor 2017/2018” .

Generation Pep Sweden. (2019).”Pep-rapporten 2019. Nu sätter vi barn och ungas hälsa på agendan”.

Generation Pep Sweden. (2020). ”Pep-rapporten 2020. Har alla barn samma förutsättningar för god hälsa?”

Skolinspektionen. (2012). ”Idrott och hälsa i grundskolan. Med lärandet i rörelse”.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). (2017). ”Genus och specialpedagogik – Praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten”. Se särskilt kapitlen Wickman, K. och Karp, S.”Idrott och hälsa – hur genus och funktionalitet görs i den specialpedagogiska undervisningspraktiken”  samt Apelmo, E. "Du gör på ditt lilla vis" Kön, fysisk funktionsförmåga och undervisning i idrott och hälsa”.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.(2020). "Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning".

Svenska Parasportförbundet. (2018) ”Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen” .

Vetenskapliga artiklar

Alla de vetenskapliga artiklarna nedan länkas till ett abstract eller sammanfattning. Vissa av artiklarna går sedan att läsa i fulltext och andra behöver du en prenumeration till. 

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L.-O. (2018). ”Perceptions of Physical Activity Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation” 

Blagrave, J.(2017).”Experiences of children with autism spectrum disorders in adapted physical education” .

Cheon, S. H., Reeve, J. & Ntoumanis, N. (2018).”A needs-supportive intervention to help PE teachers enhance students' prosocial behavior and diminish antisocial behavior”.

Fitzgerald, H. (2005). ”Still feeling like a spare piece of luggage? Embodied experiences of (dis)ability in physical education and school sport”  .

Fitzgerald, H., Jobling, A. & Kirk, A.(2003).“Valuing the Voices of Young Disabled People: Exploring Experience of Physical Education and Sport”. 

Goodwin, D. L. & Watkinson, E. J.(2000).”Inclusive Physical Education from the Perspective of Students with Physical Disabilities”

Healy, S., Msetfi, R. & Gallagher, S. (2013). ”‘Happy and a bit Nervous’: the experiences of children with autism in physical education”.

Higgins, A., Brandon, S., Richards, J. & Buchanan, A. (2018). ”A New and Improved Physical Education Setting for Children with ADHD”.

Klavina, A., Jerlinder, K., Kristén, L., Hammar, L. & Soulie, T. (2013). “Cooperative oriented learning in inclusive physical education  

Knibbe J. T., Biddiss, E. & McPherson A. Publicerad (2016).“Characterizing socially supportive environments relating to physical activity participation for young people with physical disabilities”.

Lamb, P. Firbank, D. & Aldous, D. (2016).”Capturing the world of physical education through the eyes of children with autism spectrum disorders”.

Medcalf, R., Marshall, J., Hardman, K. & Visser, J.(2011).“Experiences and perceptions of physical education”

Obrusnikova I. & Dillon, S. R. Publicerad (2011).”Challenging Situations When Teaching Children With Autism Spectrum Disorders in General Physical Education” 

Pushkarenko, K., Reid, G. & Smith, V. (2016) ”Effects of Enhanced Structure in an Aquatics Environment for Three Boys with Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study”.

Petrie, K., Devcich, J. & Fitzgerald, H.(2018). “Working towards inclusive physical education in a primary school: ‘some days I just don’t get it right’” .

Ring, M., Kristén, L. & Klingvall-Arvidsson, B. (2019).“Norms and materialities in physical education and health - ‘I feel that i cannot contribute enough in sport’” 

Wilhelmsen, T., Sørensen, M. & Seippel, Ø. N. (2019).”Motivational Pathways to Social and Pedagogical Inclusion in Physical Education” 

”Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities” av Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö. & Augustine, L. Publicerad 2018.

Tipsa oss

Publicerat fredag 26 augusti 2022