En man och en kvinna som arbetar tillsammans med en bärbar dator som redskap.

Matematik vuxenutbildning

Att arbeta som matematiklärare i vuxenutbildning är mångfasetterat och kräver olika typer av kunskap och kompetens. God ämneskunskap är viktig men det är också nödvändigt att du som lärare förmår omsätta ämneskunskapen och skapar förutsättningar för dina elevers lärande.

 Skolverkets lärportal Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande  erbjuder dig som lärare möjligheter till:

  • ökad kunskap om vad som kännetecknar och orsakar matematiksvårigheter
  • ökad insikt om de typer av åtgärder som kan användas för att möta elever i matematiksvårigheter
  • kännedom om och erfarenhet av konkreta arbetssätt som handlar om språk, resonemang, kommunikation och användning av konkret material för elever i matematiksvårigheter.

Litteraturförslag

Dweck, C., S. (2015) Mindset- du blir vad du tänker Stockholm, Natur & Kultur

Publicerat torsdag 21 april 2022