Matematik vuxenutbildning

Att arbeta som matematiklärare i vuxenutbildning är mångfasetterat och kräver olika typer av kunskap och kompetens. God ämneskunskap är viktig men det är också nödvändigt att du som lärare förmår omsätta ämneskunskapen och skapar förutsättningar för dina elevers lärande.

 Skolverkets lärportal Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande  erbjuder dig som lärare möjligheter till:

  • ökad kunskap om vad som kännetecknar och orsakar matematiksvårigheter
  • ökad insikt om de typer av åtgärder som kan användas för att möta elever i matematiksvårigheter
  • kännedom om och erfarenhet av konkreta arbetssätt som handlar om språk, resonemang, kommunikation och användning av konkret material för elever i matematiksvårigheter.

Litteraturförslag

Dweck, C., S. (2015) Mindset- du blir vad du tänker Stockholm, Natur & Kultur

Vuxnas lärande - Nationellt centrum för matematikutbildning

Publicerat måndag 8 maj 2017 Granskat tisdag 15 maj 2018
Bilden visar ett barn som kollar på en surfplatta sittandes på golvet i korridor

Några få elever behöver något alldeles extra

Bilden visar matteböcker

Bra stöd för både pedagoger och elever

Läs mer om matematik på Mattecentrum.se

Läs mer om matematik på Matteboken.se

Illustration av person med en glödlampa bakom huvudet

Välkommen att ställa just din fråga till oss

Fråga en rådgivare, kundtjänsten för frågor inom specialpedagogik!