Förfrågan om specialpedagogiskt stöd

I första hand ska du söka stöd hos din verksamhets stödfunktion, elevhälsoteam, barnhälsan eller den centrala elevhälsan hos din skolhuvudman. Behövs kompletterande stöd är du välkommen med din ansökan.

I vår tjänst Fråga en rådgivare kan du ställa specialpedagogiska frågor och där finns även redan många tidigare ställda frågor och svar om specialpedagogik. Kanske finns svaret på din fråga där?

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika webbaserade stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och i förskolan. I stödmaterialen nedan kan du se om ni genom självstudier kan öka verksamhetens kompetens gällande er frågeställning. Skapa dig gärna en överblick av detta innan du tar kontakt med oss.

Stödmaterial och studiepaket

När du söker stöd

Beskriv i vilket område eller vilken fråga verksamheten har behov av specialpedagogiskt stöd för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om

  • att utveckla lärmiljön för barn och elever för ökad tillgänglighet och delaktighet.
  • att i organisationen utveckla rutiner och arbetssätt för en tillgänglig lärmiljö.
  • kunskap om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. 
  • att arbeta systematiskt med stödinsatser för att alla barn och elever når målen för sin utbildning
  • elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Välkommen med din ansökan

Din ansökan behöver vara godkänd av din chef i den verksamhet du arbetar i och gärna ske i samverkan med verksamhetens egen stödfunktion. Klicka på länken nedan så kommer du till vårt ansökningsformulär.

Publicerat torsdag 3 februari 2022