Förfrågan om specialpedagogiskt stöd

I första hand ska du söka stöd hos din verksamhets stödfunktion, elevhälsoteam, barnhälsan eller den centrala elevhälsan i din kommun. Behövs kompletterande stöd är du välkommen med din ansökan.

I vår tjänst Fråga en rådgivare kan du ställa specialpedagogiska frågor och där finns även redan många tidigare ställda frågor och svar om specialpedagogik. Kanske finns svaret på din fråga där?

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika webbaserade stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och i förskolan. I stödmaterialen nedan kan du se om du genom självstudier för dig och ditt arbetslag kan öka kompetensen gällande din frågeställning. Skapa dig gärna en överblick av detta innan du tar kontakt med oss.

Stödmaterial och studiepaket

När du söker stöd

Beskriv i vilken situation, område eller fråga verksamheten har behov av specialpedagogiskt stöd för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om

  • att utveckla lärmiljön för tillgänglighet, delaktighet och måluppfyllelse.
  • organisation, rutiner och arbetssätt för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
  • pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning.
  • extra anpassningar och särskilt stöd så att alla når skolans kunskapskrav.
  • elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete som en del i skolans kvalitetsarbete.

Välkommen med din ansökan

Din ansökan behöver vara godkänd av din chef i den verksamhet du arbetar i. Klicka på länken nedan så kommer du till vårt ansökningsformulär.

Publicerat onsdag 27 januari 2021