digitalt lärande 4

Talsyntes

En talsyntes omvandlar text till tal. Det är till stor nytta för den som har svårt att läsa tryckt text. Eleven kan även få skriven text uppläst och upptäcka ofullständiga eller felaktiga meningar, felstavade ord och bristande sammanhang i texten.

Olika talsynteser

Det finns flera producenter av talsynteser med svensk röst. I program som använder text till tal finns möjligheten att använda svensk röst men även röster på många andra språk. 

Det finns också möjlighet att läsa webbsidor med Talande webb

Inspirerande exempel

Hjälp med stavning för elev med dyslexi

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat tisdag 5 december 2017