Stavningskontroll

Det finns program för stavningskontroll som är speciellt utvecklad för personer med dyslexi.

Stava Rex hittar fel vid skrivning på svenska och SpellRight är speciellt utvecklat för personer med dyslexi som lär sig engelska som andraspråk. Motsvarande program finns också för tysk och dansk språkkontroll.

Stava Rex

När ord skrivs ljudenligt stavade såsom exempelvis " jik" så ger Stava Rex som förslag att ordet ska vara "gick". En viktig funktion i Stava Rex är exempelmeningar. Den som skriver "Det är gått med saft." och därefter rättar med Stava Rex får se ordet "gått" markeras och så visas några meningar där betydelsen av orden "gått" respektive "gott" framgår. Om det finns talsyntes i datorn kan meningarna läsas upp.

Stava Rex är framtaget av Oribi, delvis med statligt stöd.

Vi har gjort en film om hur du kommer igång med Stava Rex

Kom igång med Stava Rex (PDF-dokument, 279 kB)
Mer om Stava Rex på Oribis webbplats

SpellRight – rättstavning på engelska

SpellRight är ett rättstavningsprogram för engelska och är anpassat efter hur svenska elever med läs- och skrivsvårigheter stavar engelska ord. Programmet rättar grava fel som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och ger också stöd i att skilja mellan lättförväxlade ord, till exempel orden their, there och they're. Genom att söka på ett svenskt ord i SpellRights sökruta kan du få förslag på en översättning av ordet till engelska. Om du har ett talsyntesprogram i datorn där du kan välja att använda en engelsk röst kan du få ord och meningar upplästa.

Så här kan det se ut när SpellRight rättar det du skriver.

Genom att välja lagom stor ordlista och göra personliga inställningar kan programmet anpassas efter användaren.

Vi har gjort en film om hur du kommer igång med SpellRight.

OribiWriter

För Ipad finns OribiWriter Skrivappen med rättstavningsstöd, bokstavsljudning och talsyntes.

Mer om OribiWriter på Oribis webbplats

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat måndag 3 juli 2017