Skriva med digitala verktyg

Digitala verktyg som underlättar skrivandet används av barn, elever och vuxna som har svårt att skriva text av olika skäl. Några exempel är rättstavningsprogram, ljudning av bokstäver och uppläsning av text.

Att skriva på datorn, plattan eller mobilen innebär att eleverna inte behöver forma bokstäverna själv. Sidor ur till exempel övningsböcker kan du som lärare skanna in och eleverna kan då få texten uppläst och arbeta digitalt med innehållet.

Genom att använda ett talsyntesprogram kan eleverna lyssna till det de skrivit och upptäcka fel i texten. Det finns också program och appar för stavningskontroll av svenska och engelska som är speciellt utvecklade för personer med dyslexi.

Med ett dikterings- eller taligenkänningsprogram går det att tala in en text. På så sätt kan eleven fokusera på innehållet i det som ska framföras skriftligt.

Digitala verktyg för skrivning

Inspirerande exempel

Publicerat tisdag 25 februari 2020