Räkna med digitala verktyg

Digitala verktyg kan underlätta för barn, elever och vuxna som har svårt med matematik och uträkningar. Med en interaktiv skrivtavla kan undervisningen göras tillgänglig.

Digitala verktyg kan användas för att färdighetsträna, visualisera, konkretisera, laborera och arbeta med problemlösning för att främja förmågan att resonera om och förstå matematik. Program med konkret digitalt material kan användas för att exempelvis arbeta med taluppfattning, träna med tiobasmaterial, lära sig klockan eller pengars värde.  

Kalkylator finns i alla datorer, plattor och mobiler. En del program har större display med dubbla rader. Det ger möjlighet att följa uträkningen steg för steg. Vissa program kan även läsa upp uträkningen och det går att lyssna på det som skrivs "Sju gånger trettiotre är lika med...". 

Anpassa till elevers individuella behov 

Att göra anpassningar utifrån elevens individuella behov kan underlätta i en inlärningssituation. I matematikundervisningen är samtal en viktig grund för förståelse oavsett vilka anpassningar och verktyg eleven har. Interaktiv skrivtavla är ett bra verktyg för matematiska samtal i grupp och för enskild elev. Med en interaktiv skrivtavla kan också fler sinnen stimuleras.  

Matematikboken som e-bok 

Om matematikboken finns som e-bok går det ibland att arbeta i den med dator och pekplatta. En e-bok består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer. E-böcker finns i flera olika format. Vilken slags e-bok som ska väljas behöver utgå från behov. 

SPSM:s läromedel i e-boksformat

Mer om läromedelsegenskaper på Hitta läromedel

Skriva matematiska tecken 

För en del elever kan det underlätta att skriva matematiska tecken med tangentbordet. Det finns programvaror som gör det möjligt att skriva fler matematiska tecken på olika sätt.  

Räknerutan i SPSM webbutik 
Mattetecken på Oribis webbplats  

Inspirerande exempel 

Publicerat onsdag 2 november 2022