Illustration: Ett par händer som använder en surfplatta för en räkneövning

Räkna med digitala verktyg

Digitala verktyg som stöd kan underlätta för barn, unga och vuxna som har svårt med matematik och uträkningar.

Det finns kalkylator i alla datorer, plattor och mobiler. En del program har större display med dubbla rader, som ger möjlighet att följa uträkningen steg för steg. Vissa program kan även läsa upp uträkningen och det går att lyssna på det som skrivs "Sju gånger trettiotre är lika med...".

Det finns även program med konkret digitalt material för att exempelvis lära sig klockan eller pengars värde. Digitala verktyg kan också användas för att visualisera, konkretisera, laborera och arbeta med problemlösning för att främja förmågan att resonera om och förstå matematik.

Matematikboken som e-bok

Om matematikboken finns som e-bok går det ibland att arbeta i den på dator och pekplatta. Det finns flera olika typer av e-böcker. En e-bok består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer. Vilken slags e-bok som ska väljas bör styras utifrån behov.

Skriva matematiska tecken

För en del elever kan det underlätta att skriva matematiska tecken med tangentbordet. Programvaror som gör det möjligt att skriva fler matematiska tecken än vad som finns i Microsoft Word.

Räknerutan
Mattetecken på Oribis webbplats för PC & Google Docs.
Matematiska tecken på Makis Datas webbplats för flera versioner av Windows.

Anpassa till elevers individuella behov

Det finns program där man kan göra anpassningar utifrån elevens enskilda behov. Beroende på hur behoven ser ut går det att använda sig av program och appar med inskanningsmöjligheter för att underlätta i en inlärningssituation. Det finns även möjlighet att använda sig av konkret digitalt material till exempel för att lära sig pengars värde, talande kalkylator eller träna med tiobasmaterial.

Talande kalkylator

Digitala verktyg för räkning

Appar
E-böcker
Interaktiva skrivtavlor
Plattor i undervisningen
Talsyntes
Mobiler

Publicerat måndag 30 mars 2020