Individuella inställningar

Möjligheten att göra individuella inställningar finns i många digitala verktyg.

Det kan handla om att anpassa på olika sätt beroende på hur behovet av tillgänglighet, styrsätt, inloggning eller annat ser ut för ett barn eller en elev.
Individuella inställningar kan till exempel innebära att det går att ändra layouten som bakgrundsfärg, textstorlek, teckensnitt och färger på text och understrykning. Fråga barnet eller eleven för att få veta vad som fungerar. För eleven som vill och kan är det också viktigt att få lära sig att göra inställningarna själv.

Exempel på individuella inställningar är:

  • Ändra utseendet på innehållet. Det är viktigt för barn och elever med synnedsättning, men kan även underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning.
  • Välja vilket innehåll som ska visas, beroende på svårighetsgrad. Det har betydelse för elever som är i behov av struktur och möjligheter att dölja viss information för att undvika allt för många intryck.
  • Ställa in om undertext ska vara på eller av och även om ljudet ska vara på eller av. Den inställningen kan underlätta för barn och elever med hörselnedsättning.
  • Koppla alternativa styrsätt till datorn. Alternativa sätt att styra är viktigt för elever som har svårt att koordinera sina rörelser.
Publicerat tisdag 21 april 2020