Roller och ansvar

Skolledare, pedagoger, specialpedagoger och tekniker har olika roller och ansvar i arbetet med att utveckla skolans it-användning. En bra dialog mellan dessa yrkesgrupper är absolut nödvändig.

I flera kommuner där man lyckats bra med att införa it i skolan finns det personer och grupper som utgör en brygga och länk mellan teknik och skolverksamhet. För att kunna vara denna länk krävs såväl pedagogiska insikter, verksamhetskännedom som tekniska kunskaper. Ofta fungerar det skoldatatek som finns i kommunen som en länk mellan teknik och skolverksamhet.

Samarbete för ökad förståelse

För att öka förståelsen mellan olika grupper med olika önskemål och arbetsuppgifter behövs någon form av samarbetsorgan. Om det finns en naturlig länk mellan verksamhet och teknik finns förutsättningar för ömsesidig förståelse och gemensam utveckling av verksamheten.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat tisdag 27 november 2018