Rätt till lek, vila, rekreation, kultur och idrott

Personer med funktionsnedsättning har rätt till vila, fritid, lek, rekreation, kultur och idrott anpassad till ålder. Du som har ett ansvar inom utbildningen ska ta hänsyn till rättigheterna och ge alla likvärdiga förutsättningar att delta utifrån sin förmåga. 

Rättigheter som handlar om lek, vila, rekreation, kultur och idrott tas upp i barnkonventionens, artikel 31 och funktionsrättskonventionens artikel 30.

I förskola och fritidshem är rätten till vila, fritid, lek och rekreation särskilt viktig. Men rättigheterna ska beaktas även i annan utbildning.

Alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i kulturella aktiviteter och idrott utifrån sina förutsättningar. Rättigheterna innebär också likvärdiga villkor, erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet, däribland teckenspråk och dövas kultur.

Möjlighet till rekreation och vila ska finnas för den som har en funktionsnedsättning som gör att utbildningssituationen blir ansträngande.

För dig som vill veta mer

 

Publicerat fredag 3 september 2021