En illustration av fyra personer som står runt ett bord och diskuterar

Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling i F-åk 3

Dialogduken hjälper dig och dina kollegor i arbetet med att tidigt fånga upp och kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling i förskoleklassen och lågstadiet. Den kan också bidra till att ni utvecklar en samsyn om vad tidiga stödinsatser kan innebära. Dialogduken vänder sig till dig som är förskollärare i förskoleklass, lärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare och specialpedagog. Den är framtagen av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det här är dialogduken

  • Materialet är utformat som en webbaserad dialogduk och du följer ett flöde i form av åtta olika delar.
  • I dialogduken hittar du allt material du behöver i form av filmer, en ljudfil och diskussionsfrågor. Det finns också ett anteckningsstöd.
  • Arbetet sker genom kollegiala samtal.
  • Arbetet med dialogduken tar cirka 3 timmar.

Så här arbetar du med dialogduken

Börja med att titta på filmen Garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. Här får du en orientering i vilka moment som ingår i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och vad garantin innebär.

Informationsfilm

Garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet – en introduktion (6:50 min).

Välj det upplägg som passar bäst

  • Genomför hela dialogduken under exempelvis en studiedag.
  • Genomför dialogduken vid två tillfällen exempelvis del 1, 2, 3, 4 (tid: ca 70 min) och del 5, 6, 7, 8 (tid: ca 80 min)
  • Genomför dialogduken vid tre tillfällen, exempelvis del 1 och 2 (tid: 45 min), del 3, 4 och 5 (tid: 50 min) och del 6, 7 och 8 (tid: ca 60 min) 
  • Genomför en del per träff. Förläng gärna tiden för varje samtal.

Rektor skapar förutsättningar

Rektor har ett viktigt uppdrag att skapa de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med dialogduken. Det är viktigt att rektor efter genomförandet ställer frågor om vad deltagarna kommit fram till under samtalen och att arbetet följs upp.

Dela in deltagarna i grupper

Gruppstorleken har betydelse för dynamiken och allas möjlighet till delaktighet. Fyra till sex deltagare kan vara en bra gruppstorlek. Om ni väljer att dela upp arbetet med dialogduken till flera tillfällen är det bra om gruppen i möjligaste mån är densamma under alla tillfällena.

Utse en samtalsledare

För att säkerställa att alla deltagare kommer till tals och att samtalen behandlar det tänkta innehållet, är det bra om rektor utser en samtalsledare till varje grupp. Samtalsledarens roll är också att säkerställa att strukturen i dialogduken följs, exempelvis att varje nytt samtal inleds med en enskild reflektion.

Publicerat onsdag 1 september 2021