Elevhälsa: Nyanlända elever med funktions­nedsättning

Så kan elevhälsan vara ett stöd vid mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning – specialskolan delar med sig av sina erfarenheter.

I tre filmer berättar medarbetare från elevhälsan i våra specialskolor om hur de arbetar för att möta nyanlända barn och unga med funktionsnedsättning. Filmerna lyfter tre olika perspektiv på elevhälsoarbetet och kan användas som inspiration för dig som möter nyanlända barn och elever.

Psykologiskt perspektiv: Att möta nyanlända barn och unga med funktionsnedsättning

Anna Iven Liljekvist, skolsköterska, och Mattias Eriksson, psykolog, pratar i filmen om det psykologiska perspektivet i mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning. Filmen har särskilt fokus på nyanlända från Ukraina, men går även att tillämpa i mottagandet av barn och unga från andra länder. Filmen är 8.36 minuter lång och har valbar undertext.

Anna Iven Liljekvist, skolsköterska, och Mattias Eriksson, psykolog, pratar i filmen om det psykologiska perspektivet i mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning. Filmen har särskilt fokus på nyanlända från Ukraina, men går även att tillämpa i mottagandet av barn och unga från andra länder. Filmen är 8.36 minuter lång och har valbar undertext.

Språkligt perspektiv: Att möta nyanlända barn och unga med funktionsnedsättning

Anna Iven Liljekvist, skolsköterska, och Hanna Helttunen, logoped, pratar i filmen om det språkliga perspektivet i mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning. Filmen har särskilt fokus på nyanlända från Ukraina, men går även att tillämpa i mottagandet av barn och unga från andra länder. Filmen är 6.15 minuter lång och har valbar undertext.

Anna Iven Liljekvist, skolsköterska, och Hanna Helttunen, logoped, pratar i filmen om det språkliga perspektivet i mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning. Filmen har särskilt fokus på nyanlända från Ukraina, men går även att tillämpa i mottagandet av barn och unga från andra länder. Filmen är 6.15 minuter lång och har valbar undertext.

Medicinskt perspektiv: Att möta nyanlända barn och unga med funktionsnedsättning

Anna Iven Liljekvist, skolsköterska, berättar i filmen om det medicinska perspektivet i mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning. Filmen har särskilt fokus på nyanlända från Ukraina, men går även att tillämpa i mottagandet av barn och unga från andra länder. Filmen är 2.58 minuter lång och har valbar undertext.

Anna Iven Liljekvist, skolsköterska, berättar i filmen om det medicinska perspektivet i mottagandet av nyanlända elever med funktionsnedsättning. Filmen har särskilt fokus på nyanlända från Ukraina, men går även att tillämpa i mottagandet av barn och unga från andra länder. Filmen är 2.58 minuter lång och har valbar undertext.

Publicerat torsdag 15 september 2022