Kriget i Ukraina

Specialpedagogiska skolmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina och samverkar med andra myndigheter och aktörer.

Specialskolor för elever som har behov av undervisning på teckenspråk

Elever från Ukraina som har behov av undervisning på teckenspråk kan tas emot i specialskolan. Myndighetens specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning finns i Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro och Härnösand. Vi har även andra specialskolor som erbjuder undervisning för elever med andra funktionsnedsättningar runt om i landet.

För frågor som gäller ansökan till specialskolan, ta kontakt med Nämndkansliet via sokaskola@spsm.se eller per telefon 010 473 50 00.

Vi har även specialskolor som erbjuder undervisning för elever med andra funktionsnedsättningar.

Riksgymnasier för elever med svår rörelsenedsättning

Elever med svår rörelsenedsättning har möjlighet att söka till någon av landets fyra riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning. Riksgymnasierna med Rh-anpassad utbildning finns i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå.

För frågor som gäller ansökan till Rh-anpassad utbildning, ta kontakt med Nämndkansliet via sokaskola@spsm.se eller per telefon 010 473 50 00.

Publicerat torsdag 15 september 2022