Kriget i Ukraina

Specialpedagogiska skolmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina och samverkar med andra myndigheter och aktörer.

Så möter du nyanlända barn och elever

Ta del av samlad information för dig som arbetar inom förskolan eller skolan och möter nyanlända barn och ungdomar som flytt från Ukraina. På webbsidan hittar du bland annat:

  • vägledande information om att prata med barn om krig och kriser
  • stödmaterial för mottagandet av nyanlända elever
  • information om att möta nyanlända med funktionsnedsättning.

Ukraina: Så möter du nyanlända barn och elever

Om du har specialpedagogiska frågor, kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare.

Specialskolor för elever som har behov av undervisning på teckenspråk

Barn som har behov av undervisning på teckenspråk kan tas emot i specialskolan. Specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning finns i Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro och Härnösand. Vi förbereder oss för att ta emot elever från Ukraina till myndighetens egna specialskolor runt om i landet.

För frågor som gäller ansökan till specialskolan, ta kontakt med Nämndkansliet via  sokaskola@spsm.se eller per telefon 010 473 50 00.

Vi har även specialskolor som erbjuder undervisning för elever med andra funktionsnedsättningar.

Publicerat fredag 8 april 2022