Organisation och kontakter

European Agency

Varje medlemsland i European Agency for Special Needs and Inclusive Education, har en representant i styrelsen. Dessutom finns det i en del länder nationella samordnare som samordnar och utvecklar det nationella arbetet. Specialpedagogiska skolmyndigheten har i sin instruktion uppdrag att delta och representera Sverige i European Agencys arbete.

Om organisationen på European Agencys webbplats.

Kontaktpersoner för European Agency i Sverige är

 • Aurora Lindberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som är styrelsemedlem.
 • Elisabeth Högberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som är nationell koordinator.

Övriga kontakter för European Agency

Referensgrupp

För att sprida och förankra vår samverkan med European Agency for Special Needs and Inclusive Education, finns en extern referensgrupp i Sverige. Specialpedagogiska skolmyndigheten leder referensgruppen som består av representanter från 

 • Skolverket
 • Skolinspektionen
 • Skolforskningsinstitutet
 • Myndigheten för delaktighet
 • Sveriges kommuner och regioner
 • iFous
 • Friskolornas riksförbund
 • Lärosäten
 • Kommuner. 

 

Publicerat tisdag 22 juni 2021