Organisation och kontakter

European Agency

Varje medlemsland i European Agency har en representant i styrelsen. Dessutom finns det i en del länder nationella samordnare som samordnar och utvecklar det nationella arbetet. SPSM har i sin instruktion uppdrag att delta och representera Sverige i European Agencys arbete.

Om organisationen på European Agencys webbplats.

Kontaktpersoner för European Agency i Sverige är

  • Aurora Lindberg, SPSM, som är styrelsemedlem.
  • Elisabeth Högberg, SPSM, som är nationell koordinator.

Övriga kontakter för European Agency

Publicerat torsdag 18 februari 2021