Närbild på händer som lägger ett kart-pussel

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, , är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av SPSM. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Nätverket arbetar med rådgivning och stöd till länder för att genomföra evidensbaserad styrning av inkluderande utbildningssystem. Exempel på stöd:

  • Tematiska projekt 
  • Kunskaps- och policyunderlag
  • Extern rådgivning direkt till länder genom EUs Strukturreform program SRSP, 
  • Genomförande av konferenser, seminarier och workshops

Projekten som genomförs utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligger i linje med Europeiska rådets prioriteringar och mål för utbildning, Utbildning 2020-EU:s strategiska ramverk för utbildningssamarbetet.

The Agency's Vision for Inclusive Education Systems

Video

Publicerat måndag 10 maj 2021