Närbild på händer som lägger ett kart-pussel

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är ett permanent nätverk som består av 31 medlemsländer. Sverige representeras av SPSM. Nätverkets vision är att skapa bättre förutsättningar för inkluderande utbildningssystem och arbetar för att utveckla samarbetet i Europa kring inkluderande utbildning.  Nätverket är en plattform för lärande och arbetar med rådgivning och stöd till länder för att genomföra evidensbaserad styrning av inkluderande utbildningssystem.

Exempel på stöd:

  • Tematiska projekt. 
  • Kunskaps- och policyunderlag.
  • Extern rådgivning direkt till länder genom EU:s Strukturreformprogram, SRSP. 
  • Genomförande av konferenser, seminarier och workshops.

Projekten som nätverket genomför utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligger i linje med Europeiska rådets prioriteringar och mål för utbildning.

The Agency's Vision for Inclusive Education Systems

Filmen beskriver European Agencys vision på engelska och med engelsk text.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education – En introduktion

Filmen ger en introduktion till nätverket European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Genom att ta del av filmen kan du lära dig mer om vad nätverket arbetar med och vilken roll Specialpedagogiska skolmyndigheten har i samarbetet.

Publicerat måndag 28 mars 2022