Närbild på händer som lägger ett kart-pussel

Internationella kontakter och European Agency

Genom vårt internationella arbete och de kontakter vi har, kan du få ta del av erfarenheter, kunskap och information om hur andra länder arbetar med specialpedagogik. Vi samordnar även kontakter med andra myndigheter, organisationer och skolor.

Specialpedagogik i Europa

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av SPSM. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Medlemsländerna delar visionen för inkluderande utbildningssystem, att alla elever i alla åldrar har rätt till meningsfulla, högkvalitativa utbildningsmöjligheter i sitt lokala samhälle, tillsammans med sin vänner och kamrater. Inkluderande utbildning ses som en demokratisk process där kvalitet i utbildning för alla elever är central. Målsättningen är att förbättra utbildningspolitik och undervisning utifrån mötet med elevers skiftande behov.

Nätverket arbetar med rådgivning och stöd till länder för att genomföra evidensbaserad styrning av inkluderande utbildningssystem. Exempel på stöd:

  • Analys av styrdokument, CPRA.
  • Tematiska projekt som länder prioriterar med experter från medlemsländernas insamling av statistik
  • Extern rådgivning genom Strukturreform programmet SRSP, ett stöd till reformer inom bland annat utbildningssektorn.
  • Genomförande av konferenser, elevpanelsamtal, seminarier och workshops

En del av arbetet är att utveckla kunskap tillsammans, både i praktik och teori, i frågor som berör specialpedagogik. Därför genomförs ofta utvecklingsarbeten i form av projekt, där en fråga undersöks och utvecklas, både i ett europeiskt perspektiv och i de enskilda medlemsländerna. Hänsyn tas till olika förutsättningar i olika länder.

Projekten som genomförs utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligger i linje med Europeiska rådets prioriteringar och mål för utbildning, Utbildning 2020-EU:s strategiska ramverk för utbildningssamarbetet.

I vårt uppdrag inom European Agency samordnar vi Sveriges deltagande genom att bidra med kunskap och samla in information genom de experter som deltar i projekten. 

Information och kunskap

På Europeans Agencys webbplats kan du hitta information om utbildningssystem och specialpedagogik i de olika medlemsländerna. Där finns information som hjälper dig att söka kontakter i andra europeiska länder. På webbplatsen finns även information om evenemang, användbara publikationer, länkar till andra webbplatser, utdrag från organisationens publikationer på medlemsländernas språk och ett antal databaser.

Om utbildningssystem och specialpedagogik i medlemsländerna på European Agencys webbplats.

Om olika projekt på European Agencys webbplats.

Publikationer på European Agencys webbplats.

The Agency's Vision for Inclusive Education Systems

Filmen beskriver European Agencys vision på engelska och med engelsk text.

Video

Publicerat fredag 6 december 2019