Ställ din fråga

Om du sökt bland tidigare frågor och svar men inte hittat ett svar som stämmer med din fråga, kan du ställa en ny.

Våra medarbetare svarar på frågor om specialpedagogik och specialpedagogiska läromedel. Lämna inga personuppgifter i frågefältet.

Normalt får du ett svar inom fem arbetsdagar. Några svar publiceras under Frågor och svar.

Information om behandling av personuppgifter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, yrke, e-post och kommun. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din förfrågan till myndigheten. Vi kan också skicka utvärderingsfrågor om tjänsten.

Vi har fått dina uppgifter från dig som uppgiftslämnare. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med adress box 1100, 871 29 Härnösand, organisationsnummer 202100-5745 och e-postadress spsm@spsm.se.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress spsm@spsm.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För att kunna skicka in din fråga måste du klicka i kryssrutan.

Publicerat fredag 29 oktober 2021