Vem kan hjälpa?

Alla vuxna i skolan har ett ansvar att se dig och lyssna på dig. Om du inte är nöjd med hur du har det i skolan ska du först vända dig till din lärare.

Om inte det hjälper tar du kontakt med rektorn på din skola. Det kan bland annat handla om att du inte får den hjälp du behöver i skolan eller att du tycker undervisningen är dålig. Skulle det inte heller hjälpa kan du prata med skolchefen.

Elevhälsan har en viktig roll på din skola, på nästa sida kan du läsa mer.

Publicerat fredag 2 september 2022