Filmade föreläsningar och webbinarier om elevhälsoarbete

Här kan du ta del av filmade föreläsningar och webbinarier om elevhälsoarbete.

Elevhälsoarbete under utveckling - ett samordnat grepp

I webbinariet berättar Gällivare kommun och Österåker kommun hur de har organiserat en kompetensutvecklingsinsats utifrån SPSM:s Stödmaterial elevhälsa. Syftet är att öka kvaliteten i stöd- och elevhälsoarbetet. I webbinariet föreläser även Pia Skott, docent i pedagogik/utbildningschef rektorsprogrammet, Stockholms universitet om  samordningens betydelse för hälsofrämjande skolutveckling. Speltid 1 timme, 47 minuter. Filmen har valbar text.

Bildspelet med samtliga presentationer (PDF-dokument, 4 MB)
Frågor och svar från Q&A (PDF-dokument, 429 kB)

Utveckla skolans elevhälsoarbete

Del 1 - Föreläsning om elevhälsoarbete utifrån olika forskarperspektiv.
Filmen är 49:44 minuter lång. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Utveckla skolans elevhälsoarbete

Del två - Information om Stödmaterial elevhälsa.
Filmen är 32:23 minuter lång. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Webbinarium om elevhälsa inom Vux

Forskaren Pia Skott medverkar i webbinarium arrangerad av Stockholm stad där de pratar om elevhälsa inom Vux. 

Elevhälsoarbete i toppklass. Hur når vi dit?
Se inspelningen från vårt frukostseminarium om elevhälsa.
Publicerat fredag 12 november 2021