Bilden visar ett skolbibliotek.

Att utveckla vuxna elevers läsförståelse

Projektet heter Att utveckla vuxna elevers läsförståelse och genomfördes på Vuxenutbildningen i Härryda kommun. Projektet riktade sig till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Målet med projektet var att skapa en likvärdig utbildning, öka måluppfyllelsen samt öka kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

6-STA 2016/1088
Projektnamn: Att utveckla vuxna elevers läsförståelse
Huvudman: Vuxenutbildningen, Härryda kommun
Skolform: Vuxenutbildning
Målgrupp: Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Kommun:
Härryda kommun

Sammanfattning

Arbetssätten som användes var elevenkätundersökning och fortbildning inom dyslexi och bristande läsförståelse för personal. Vi har haft fokus på lässtrategier och strukturerade textsamtal i arbetet och använt oss av kollegialt lärande och programserien Strategier för läsförståelse. De huvudsakliga resultaten av projektet är ökad kompetens hos pedagoger om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt användningen av lässtrategier och strukturerade textsamtal.

Slutrapport: Att utveckla vuxna elevers läsförståelse (PDF-dokument, 635 bytes)

Publicerat fredag 2 oktober 2020