Tre barn leker på en skolgård. Se går på stenar för att inte nudda marken. En flicka håller i en stolpe, två pojkar har ett ordentligt tag om en annan.

Inspirerande exempel på utvecklingsprojekt

Läs och bli inspirerade av några av de utvecklingsprojekt som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har gett bidrag till.

Ni kan söka projekt inom en viss skolform. Utvecklingsprojekt drivs för och med barn, elever och eller vuxna med funktionsnedsättning.

Läs om hur ni ansöker om bidrag och vad som sker efter att du skickat in din ansökan på vår sida om utvecklingsprojekt.

Låt er inspireras!

Publicerat fredag 28 maj 2021