Bidrag ur stiftelser

Specialpedagogiska skolmyndigheten förvaltar stiftelser som har till syfte att stödja personer som är döva eller har en hörselnedsättning och personer med synnedsättning.

Publicerat onsdag 26 september 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018