Viktiga tidpunkter för utbetalning

Information till utbildningsanordnare inom Särskild utbildning på komvux

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fasta utbetalningsdagar för studerande inom Särskild utbildning på komvux.

Utbetalningsplan för studerande

Förutsättningen är att rapporten kommer in till SPSM senast fem arbetsdagar innan aktuell utbetalningsdag. För rapporter som kommer in efter angivet datum sker utbetalningen skyndsamt från myndigheten.

Datum för utbetalning

Hösten 2021

Rekvisition för Utbetalningsdag
juli 25 augusti
augusti 24 september
september 25 oktober
oktober 25 november
november 21 december
december 25 januari

Våren 2022

Rekvisition för Utbetalningsdag
januari 25 februari
februari 25 mars
mars 25 april
april 25 maj
maj 23 juni
juni 25 juli
Publicerat onsdag 11 augusti 2021