Viktiga tidpunkter för utbetalning

Information till utbildningsanordnare inom Särskild utbildning på komvux

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fasta utbetalningsdagar för studerande inom Särskild utbildning på komvux.

Utbetalningsplan för studerande

Förutsättningen är att rapporten kommer in till SPSM senast fem arbetsdagar innan aktuell utbetalningsdag. För rapporter som kommer in efter angivet datum sker utbetalningen skyndsamt från myndigheten.

Datum för utbetalning

Hösten 2022

Rekvisition för Utbetalningsdag
juli 25 augusti
augusti 23 september
september 25 oktober
oktober 25 november
november 21 december
december 25 januari

Våren 2023

Rekvisition för Utbetalningsdag
januari 24 februari
februari 24 mars
mars 25 april
april 25 maj
maj 22 juni
juni 25 juli
Publicerat måndag 15 augusti 2022