Viktiga tidpunkter

Här är viktiga tider för bidrag till Rh-anpassad utbildning under året.

Maj

Den 15 maj är sista ansökningsdag för kommande läsår.

Juni

Överenskommelser undertecknas av SPSM och respektive huvudman.

September

Den 1 september betalar SPSM ut beviljat statsbidrag till huvudmän för omvårdnad för höstterminen.

Oktober

Senast 1 oktober ska huvudmannen redovisa det ekonomiska utfallet för senaste läsåret för boende respektive habilitering samt redovisa förklaringar till eventuellt över- och underskott i dessa. Även en verksamhetsuppföljning ska lämnas.

Den 15 oktober betalar SPSM ut ersättning från hemkommuner och hemlandsting till huvudmännen.

Februari

Den 1 februari betalar SPSM ut beviljat statsbidrag för vårterminen till huvudmännen.

Mars eller april

Inledande möte med respektive huvudman om kommande läsårs bidragsansökan, förändrade förutsättningar och inriktning.

Möte med huvudmannen samt berörda chefer inom omvårdnadsverksamheterna.

April

Den 15 april betalar SPSM ut ersättning från hemkommuner och hemlandsting.

Under april månad infaller oftast det årliga mötet då SPSM träffar de fyra huvudmännen för omvårdnad och skolornas rektorer.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 16 september 2019