Så här ansöker du

  • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
  • Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer då du kommer att få en kod till den varje gång du loggar in.
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande.
  • Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen.
  • Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Du skickar in ansökan eller redovisningen och uppdaterar elevförteckningen via Bidragsportalen.
  • Du kan senare logga in till bidragsportalen för att följa handläggningen.

Varje person som ska arbeta med ansökan, redovisning eller elevförteckning behöver ett konto till bidragsportalen.

Som roller för huvudmannen kan ni välja mellan

  • omvårdnadsinsatser RgRh Chef,
  • omvårdnadsinsatser RgRh ekonom eller
  • omvårdnadsinsatser RgRh elevadministratör.
Publicerat onsdag 10 mars 2021