Omvårdnadsinsatser Rh-anpassad utbildning

Huvudmän för riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning kan söka bidrag för omvårdnadsinsatser.

Huvudmännen kan få bidrag för habiliteringinsatser för de ungdomar som antagits till utbildningen. För de ungdomar som har rätt till boendeplats kan huvudmannen söka bidrag för boende och omvårdnad.

Via länkarna i menyn till vänster kan du som huvudman läsa mer om hur du söker bidrag samt viktiga tidpunkter.

Vem kan söka bidraget

Regeringen beslutar (Skollagen 15 kap 9 §) vilka kommuner som får anordna specialanpassad utbildning i sin gymnasieskola.

Kommunerna i Umeå, Kristianstad och Stockholm och Stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg är huvudman för habiliteringen och boenden.

Andra ersättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten administrerar ersättningen till huvudmännen från hemkommun för boende och omvårdnad i boendet.

Myndigheten administrerar också ersättning från hemlandstingen för habilitering.

Information om kostnader för hemkommun och hemlandsting.

Publicerat torsdag 5 april 2012 Granskat måndag 16 september 2019