Viktiga tidpunkter

Här är viktiga tider som gäller för bidrag under året.

Januari

Sista ansökningsdag för året är 31 januari.

Februari

Specialpedagogiska skolmyndigheten handlägger ansökningarna.
Skolorna får besked via bidragsportalen om preliminär fördelning.
Första utbetalningen sker i slutet av månaden.

Juni

Den andra utbetalningen sker i slutet av månaden.

November

Redovisning av kostnader för året ska ske senast den 20 november.
Specialpedagogiska skolmyndigheten handlägger redovisningarna.

December

Skolorna får beslut om fördelning via bidragsportalen.
Utbetalning av resterande medel.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018