Viktiga tidpunkter för utbildningsstöd inom Folkhögskola

Januari

Sista ansökningsdag för året är 31 januari.

Februari

Specialpedagogiska skolmyndigheten handlägger ansökningarna.
Skolorna får besked via bidragsportalen om preliminär fördelning.
Första utbetalningen sker i slutet av månaden.

Juni

Den andra utbetalningen sker i slutet av månaden.

November

Redovisning av kostnader för året ska ske senast den 20 november.
Specialpedagogiska skolmyndigheten handlägger redovisningarna.

December

Skolorna får beslut om fördelning via bidragsportalen.
Utbetalning av resterande medel.

Publicerat fredag 28 maj 2021