Viktiga tidpunkter för särskilt utbildningsstöd inom Folkhögskola

Januari

Sista ansökningsdag för året är 31 januari. Ansökan sker i Bidragsportalen.

Februari

  • SPSM handlägger ansökningarna.
  • Skolorna får besked via Bidragsportalen om preliminär fördelning.
  • Första utbetalningen sker i slutet av månaden.

April

Folkhögskolor som tagit emot särskilt utbildningsstöd under föregående bidragsår ska senast den 15 april lämna in ett revisorsintyg. Revisorsintyg skickas till sus@spsm.se 

Juni

  • Senast den 15 juni ska folkhögskolor som haft lägre kostnader än beräknat meddela det till sus@spsm.se 
  • Den andra utbetalningen sker i slutet av månaden.

November

  • Redovisning av kostnader för året ska ske senast den 20 november. Redovisning sker i Bidragsportalen.
  • SPSM handlägger redovisningarna.

December

  • Skolorna får beslut om fördelning via Bidragsportalen.
  • Utbetalning av resterande medel, eller beslut om återkrav skickas ut. Eventuell återbetalning ska ske innan årsskiftet.
Publicerat måndag 7 februari 2022