Vad är lättläst? som mp3

Här kan du ladda ner hela boken Vad är lättläst? som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna.

Inledning

Vad är lättläst?, sida 7 (Ljud, 305 bytes)
Lättläst, sida 8 (Ljud, 419 bytes)

Kapitel 1 Bakgrund

Varför behöver vi information som är lätt att läsa?, sida 9 (Ljud, 1 kB)
Delaktighet eller utanför, sida 10 (Ljud, 690 bytes)
Skrift och tal är olika, sida 11 (Ljud, 2 kB)
Tal och skrift har olika funktioner, sida 13 (Ljud, 781 bytes)

Kapitel 2 Vem behöver lättlästa texter?, sida 15 (Ljud, 616 bytes)

Barn som håller på att lära sig läsa, sida 15 (Ljud, 1 kB)
Dyslexi, sida 17 (Ljud, 805 bytes)
Motoriska och perceptuella svårigheter, sida 17 (Ljud, 410 bytes)
Koncentrationssvårigheter, sida 18 (Ljud, 825 bytes)
Andra typer av neuropsykiatriska störningar, sida 19 (Ljud, 836 bytes)
Utvecklingsstörning, sida 19 (Ljud, 1 kB)
En text kan aldrig stå på egna ben, sida 21 (Ljud, 1 kB)
Hörselnedsättning, sida 21 (Ljud, 2 kB)
Teckenspråk – skriven svenska, sida 23 (Ljud, 980 bytes)
Tal- och språksvårigheter, sida 24 (Ljud, 556 bytes)
Bristfällig utbildning och ringa läserfarenhet, sida 25 (Ljud, 433 bytes)
Annan språklig och kulturell bakgrund, sida 25 (Ljud, 676 bytes)
Sammanfattning, sida 26 (Ljud, 555 bytes)

Kapitel 3 Läsförståelse, sida 27 (Ljud, 1 kB)

Läsförståelse har flera olika sidor, sida 28 (Ljud, 1 kB)
Inferenser eller att läsa mellan raderna, sida 30 (Ljud, 3 kB)
Textbindning, sida 33 (Ljud, 2 kB)
Att bli medveten om sin egen förståelse, sida 35 (Ljud, 2 kB)
Sammanfattning, sida 36 (Ljud, 441 bytes)

Kapitel 4 Lätt information – Hur gör vi?, sida 38 (Ljud, 351 bytes)

Det började för 100 år sedan, sida 38 (Ljud, 1 kB)
Svenska läsbarhetsprogram, sida 39 (Ljud, 2 kB)
Räkna själv ut LIX, sida 41 (Ljud, 550 bytes)
Tolkning av LIX-värdet, sida 42 (Ljud, 415 bytes)
Ordvariationsindex, sida 42 (Ljud, 1 kB)
Kan man mäta det man vill mäta med läsbarhetsformler?, sida 43 (Ljud, 2 kB)
Rytm, sida 45 (Ljud, 826 bytes)
Forskarna förfinar läsbarhetsformlerna, sida 46 (Ljud, 1000 bytes)
ATOS, sida 47 (Ljud, 2 kB)
Formler är objektiva, sida 49 (Ljud, 583 kB)
Inte bara läsbarhetsformler, sida 50 (Ljud, 1 kB)
Det räcker inte med tydligare sammanhang, sida 52 (Ljud, 2 kB)
Satsförkortningar kan ställa till det, sida 53 (Ljud, 3 kB)
Samtal kring texter är a och o, sida 57 (Ljud, 645 bytes)
Är skönlitterära texter lättare än faktatexter?, sida 57 (Ljud, 4 kB)
Hur läser man olika texter?, sida 63 (Ljud, 341 bytes)
Hur gör man texter mer tillgängliga och lättlästa?, sida 63 (Ljud, 305 bytes)
Några vägledande principer, sida 64 (Ljud, 1 kB)
Språkrådets test – klarspråkstestet, sida 65 (Ljud, 655 bytes)

Kapitel 5 Om nivåbestämning av texter, sida 66 (Ljud, 853 bytes)

Olika typer av texter för den tidiga läsundervisningen, sida 67 (Ljud, 285 bytes)
Ordlösa böcker, sida 67 (Ljud, 558 bytes)
Förutsägbara böcker, sida 68 (Ljud, 446 bytes)
Texter med högfrekventa ord, sida 68 (Ljud, 778 bytes)
Texter med ord man kan ljuda, sida 69 (Ljud, 875 bytes)
Autentiska texter, sida 70 (Ljud, 687 bytes)
Anpassade texter, sida 71 (Ljud, 690 bytes)
Att förenkla är inte bara att förenkla, sida 72 (Ljud, 1 kB)
Exempel på nivågraderingar, sida 73 (Ljud, 1 kB)
Ordförrådet, sida 75 (Ljud, 408 bytes)
Storlek och layout på typografin, sida 76 (Ljud, 368 bytes)
Förutsägbarhet, sida 76 (Ljud, 341 bytes)
Stöd av bilder, sida 76 (Ljud, 308 bytes)
Begreppens komplexitet, sida 77 (Ljud, 271 bytes)
De tio svårighetsnivåerna, sida 77 (Ljud, 4 kB)
Vad är god kvalitet?, sida 81 (Ljud, 766 bytes)
Barn är olika, sida 82 (Ljud, 444 bytes)
Barnen ingår i en gemenskap, sida 82 (Ljud, 801 bytes)
Mängden läst text är avgörande, sida 83 (Ljud, 803 bytes)

Lättläst – i praktiken, sida 85 (Ljud, 4 kB)

Publicerat tisdag 21 april 2020