Lättlästa texter

Lättlästa texter är bra för alla, men ofta nödvändiga för olika målgrupper som har en funktionsnedsättning. Hur den lättlästa texten utformas, vilken nivå den har beror på vilken målgrupp som ska använda texten, och vilka svårigheter den gruppen har.

Vad som kännetecknar en lättläst text

En lättläst text är en särskild form av text. Det som kännetecknar lättlästa texter är att den

 • inte är särskilt långa
 • har ett personligt tilltal
 • har omväxlande korta och långa meningar
 • undviker långa substantiv
 • undviker främmande ord
 • tydligt förklarar orsakssamband
 • är i aktiv form
 • undviker abstrakta begrepp
 • ger praktiska exempel

Tänk på din läsare när du planerar texten

Enkelt beskriver handlar det om att använda vanliga ord, korta meningar och aktiva verbformer. Men för att nå steget längre med din text behöver du tänka på din läsare under hela paneringen av texten. Hjälp läsaren genom att

 • Använda meningar och stycken som leder läsaren genom dokumentet utan att belasta läsarens minne.
 • Skriv informativa rubriker och nyckelmeningar som fångar in innehållet i ett avsnitt.
 • Gör summeringar som hjälper läsaren att vara orienterad i dokumentet
 • Använda punktlistor och tabeller som gör det lätt att ta till sig informationen.

Mät textens läsbarhet

Det finns flera metoder för att mäta svårighetsgraden i en text. En metod är LIX. LIX = meningslängden + långa ord. Att mäta LIX-värdet på en text är inte helt rättvisande. Det är många faktorer som påverkar textens läsbarhet. Mätningen kan dock ge dig signaler om nivån i din text, men är inte lösningen.

Mät LIX-värdet i en text på LIX webbplats

Lär dig mer om lättläst

I boken Vad är lättläst? kan du lära dig mer om innebörden av begreppet lättläst och få bra verktyg för ditt skrivarbete. Boken utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Målgruppen för boken är pedagoger och förlag.

Författarna reder bland annat ut:

 • vad som gör en text begriplig
 • vilka som behöver lättlästa texter
 • vad läsförståelse egentligen är
 • skillnader mellan tal och skrift
 • vad läsbarhetsformler kan ge oss
 • hur man kan nivåbestämma texter
 • hur man praktiskt kan arbeta med att göra texter mer begripliga

Om författarna

Ingvar Lundberg var professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet. Monica Reichenberg är docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet.

Vid framtagandet av boken har representanter för Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, LL-förlaget, Bokförlaget Hegas samt Specialpedagogiska skolmyndigheten ingått i referensgruppen.

Publicerat tisdag 21 april 2020