Tillgängliga läromedel

Tillgängligheten i ett läromedel kan variera bland annat med avseende på bild, form, innehåll och medium. Dessa egenskaper påverkar elevernas möjligheter att ta till sig läromedlet.

Broschyrer för fler tips

Inspiration och mer detaljerad information om hur du som producent utvecklar tillgängliga läromedel finns i våra broschyrer.

Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning (PDF-dokument, 2 kB)
Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 2 kB)
Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder (PDF-dokument, 1 kB)

Vill du veta mer eller beställa broschyrerna e-posta till laromedelsradgivare@spsm.se.

E-böcker

Att läsa en e-bok kan vara ett bra alternativ för många elever. Att få möjlighet att använda flera sinnen för att ta till sig kunskap gör att flera elever kan följa undervisningen på ett bättre sätt.

Symbolsystem för kommunikation

Det finns många olika symbolsystem för kommunikation. Vi har skapat en översikt som beskriver de vanligaste kommunikationssystemen och inom vilka användningsområden du kan ha nytta av dem.

Översikt över de vanligaste kommunikationssystemen och deras användningsområde (PDF-dokument, 208 bytes)

Publicerat måndag 20 maj 2019