Kretslopp i burk

Gör ett eget minikretslopp

När burken blir varm dunstar vattnet från jord och växter uppåt i burken. När vattenångan nuddar glaset kyls den ner och bildar vattendroppar. Till slut blir vattendropparna så tunga att de regnar ner i jorden igen. Då kan växterna ta upp det med sina rötter och växer. Har du tur kan det fungera i många år!

Förberedelse

Skaffa en stor glasburk med tättslutande lock, lite lecakulor, jord, en växt och litet vatten.

Gör så här

 • Tag en stor glasburk som är vid upptill och har ett tättslutande lock.
 • Lägg ett lager lecakulor i botten.
 • Fyll burken till ungefär en fjärdedel med jord.
 • Plantera en växt i jorden. Fredskalla eller elefantöra är exempel på växter som fungerar bra.
 • Om det är svårt att nå ner i burken när du ska plantera kan du ta hjälp av pinnar eller dylikt.
 • Vattna växten med lite vatten.
 • Sätt på locket och se till att det är tätt.
 • Skriv datum på burken.
 • Ställ burken ljust, men inte där det är mycket direkt sol.
 • Öppna inte burken!
 • I glasburken har det nu skapats ett minikretslopp.

Tips!

Titta på vad som händer i burken med jämna mellanrum. Dokumentera gärna med foton, datum och text.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur

Från läroplanens syfte

 • använda kunskaper om natur,
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 9 oktober 2020