Illustrationen visar en daggmask och en humla.

Leta små kryp

Människa, djur och natur

Har du sett krypet?

Att titta på små kryp kan vara spännande! I dokumentet Har du sett krypet? kan eleven markera med ett kryss de småkryp och insekter som hen sett. 

Arbeta vidare

  • Prata om var ni såg de olika små krypen. I vilka miljöer trivs respektive djur bäst? Fundera över varför det är så.
  • Prata om och ta reda vad de olka djuren gör på vintern

 

 

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur.

Från läroplanens syfte

  • använda kunskaper om natur
Publicerat tisdag 30 mars 2021