Pictogrambild av februari. Text "februari" och två händer som håller i en snöboll.

Februari – årets andra månad

Nu är det vinter!

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstid tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser

Skriv ut de bifogade pdf-dokumentet. Ni behöver också penna, sax och lim.

Gör så här

  • Läs texten tillsammans och prata om innebörden.
  • Fundera eventuellt tillsammans över vad som passar att göra ute i februari.
  • Klipp ut bilderna och klistra in.
  • Ringa in rätt årstid.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur,

Kommunikation: Tolka och förstå.

Från läroplanens syfte

  • använda kunskaper om natur,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Publicerat måndag 1 februari 2021