Illustrationen visar en svart avlång rektangel med gröna och röda kvadrater.

Bygg mönster

Vad kommer sedan?

Sortera, jämför, upprepa och följ instruktionen.

Gör så här

  • Gör i ordning remsor med förlagor till eleverna.
  • Plocka fram piprensare och en burk med pärlor som stämmer överens med instruktionen.
  • Låt eleverna trä pärlorna på piprensarna efter instruktionen.
  • Jämför bygget med instruktionen, blev det lika?

Tips!

Utveckla med mer avancerade instruktioner, exempelvis använd tre färger eller två runda pärlor och en rektangulär.

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Kvalitet
Motorik: Rörelse

Från läroplanens syfte

  • sortera föremål utifrån kvalitet,
  • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt.
Publicerat fredag 9 oktober 2020