Augusti - årets åttonde månad

Människa, djur och natur

Augusti – nu börjar skolan igen

Månaderna och årstiderna återkommer enligt samma mönster år efter år. Men har ni funderat över vilka förändringar som sker för oss människor med årstidsväxlingarna. Förutom att lära om året och årstiderna tränar eleverna kommunikation och finmotoriska färdigheter.

Förberedelser: 

  • Dra ut bifogade PDF-dokument.
  • Ta fram pennor.

Gör så här: 

  • Läs texten tillsammans.
  • Fundera tillsammans med eleverna vad som står i texten.
  • Arbeta sedan i grupp eller enskilt med vad som hör till augusti och läsförståelsen. 

Ämnesområde och centralt innehåll

Verklighetsuppfattning: Människa, djur och natur

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper,
  • ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
Publicerat tisdag 16 november 2021