Julsånger med Ritade tecken 1

Öva julsånger med stöd av Ritade tecken.

Öva julsånger och öka förståelsen för texten genom att förstärka orden med Ritade tecken.

Förberedelser

Dra ut sångerna på de bifogade PDF-dokumenten.

Gör så här

  • Sitt tillsammans och gå först igenom texten. Vad handlar sångtexten om? Känner ni igen texten? Finns det svåra ord som vi behöver prata om vad de betyder? Och så vidare.
  • Sjung sångerna tillsammans med eleverna.

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktivitet: Omvärld 

Från läroplanens syfte

  • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
Publicerat torsdag 18 november 2021