Illustration av en tjugokronorsedel, en enkrona, en tvåkrona, en femkrona samt en tiokrona.

Jag handlar

Vad får det lov att vara?

Via rollek tränar eleverna på att handla, stå i kö, räkna pengar och samspela med andra.

Förberedelser: Samla tomma kartonger från olika varor exempelvis mjölk och yoghurt.  Prismärk dem och ställ upp i en hylla. Ställ ett bord framför med en kassaapparat på (eller annat räknehjälpmedel och kassalåda), där kassören kan stå. Ta fram pengar i olika valörer.

Gör så här

  • Eleverna turas om att ha hand om kassan.
  • Dela ut en lämplig summa till var och en av de övriga i klassen.
  • Kunderna ställer sig i kö och väntar på sin tur att handla.
  • När det är elevens tur att handla säger eller visar eleven vad hen vill köpa.
  • Kassaansvarig plockar fram varorna, slår ihop summorna och tar betalt.

Tips!

Gör en inköpslista att utgå ifrån när ni handlar, utifrån de saker ni har att välja på i ”affären”. Använd bildstöd vid behov.

Ämnesområde och centralt innehåll

Vardagsaktiviteter: Vardagsrutiner och vardagsmiljö
Kommunikation: Samspela, tala och samtala

Från läroplanens syfte

  • genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  • samspela med andra.
Publicerat tisdag 27 oktober 2020