Illustrationen visar ett klassrum

Vad ser du?

Läs meningen och hitta detaljen.

Korta frågor med ljudenliga ord där eleven ska markera med ett kryss om de ser den efterfrågade detaljen i bilden.

Förberedelse

Skriv ut de bifogade pdf-dokumenten och tag fram pennor.

Tips!

Ta fram den bifogade bilden på en interaktiv skrivtavla. Titta tillsammans på bilden. Vilka detaljer kan ni se? Ge eleverna olika uppdrag att ringa in/peka på exempelvis pennan.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Publicerat onsdag 3 mars 2021