Illustrationer av ett soffbord, en soffa, en kudde, en taklampa, en tv och två mattor

Föremål i hemmet

Spela Lotto och utöka ordförrådet.

Spela Lotto och träna på att känna igen olika föremål i hemmet och vad de heter. Förmågan att kommunicera tränas naturligtvis också under spelats gång.

Förberedelse

 • Skriv ut bifogade pdf-dokument (lottobrickor och klippark).
 • Klistra brickorna och klipparken på kartong.
 • Klipp ut korten.
 • Till varje rum finns två färdiga lottobrickor att välja mellan, ett med bilder och ett med ord.
 • Välj ut en bricka till varje spelare. Alla spelare kan ha olika brickor.

Gör så här

 • Lotto är ett läggspel för 2–4 spelare. Spelarna ska under spelets gång antingen lägga lika på lika, bild på ord eller ord på bild.
 • Dela ut en lottobricka till varje spelare.
 • Tala om för varje spelare om de ska samla på bilder eller ord.
 • Sprid ut korten på ett bord med framsidan nedåt.
 • Förste spelaren tar upp ett kort. Om kortet hör till rummet placerar spelaren den på sin lottobricka. Om kortet inte hör till rummet erbjuds någon annan spelare kortet. - Vem vill ha (säger vad som står eller visas på kortet)?
 • Turen går sedan vidare till nästa spelare som tar upp ett kort.
 • Den som först lyckas fylla sin bricka vinner.

Tips!

Om du vill göra egna lottobrickor finns även tomma brickor i pdf-dokumentet ”Lottobrickor”. Klipp sedan ut de ord och bilder som du vill använda från pdf-dokumentet ”Klippark”.

På plats hemma är ett läromedel som ger eleven möjlighet att utveckla sitt ordförråd. Materialet består av bilder och ord som hör till vardagsrum, sovrum, kök och badrum.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Samspela, tala och samtala, Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

 • samspela med andra,
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat torsdag 18 mars 2021