Egna sagor

Klassen blir författare

Gör en gemensam saga i klassen. Att vara delaktig i vilka som ska vara med och vad som ska hända i en saga är roligt.  Använd bildstöd så att eleverna själva kan berätta sagan. Det blir extra roligt om eleverna dessutom kan få med sig sagan hem och visa/berätta den för andra.

Gör så här

 • Börja med en inledning.
  Det var en gång….. eleverna fyller i vad.
 • Beskriv gärna huvudpersonen/huvudpersonerna.
 • Som bodde i ett ……eleverna fyller i.
  Beskriv miljön.
 • Vad hände?
 • Hur löste det sig?
 • Avslutning

Låt gärna eleverna få var sin utskrift av den färdiga sagan. 

Tips!

Gör ett antal olika kommunikationskartor som inspiration och stöd för eleverna att använda vid behov. Det kan vara olika personer eller figurer, olika typer av boenden som hus eller koja eller något de kan göra. Om ni har tillgång till interaktiv skrivtavla så använd gärna den.

Ämnesområde och centralt innehåll

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • använda ord, begrepp och symboler för kommunikation.
Publicerat fredag 9 oktober 2020