Kyrkfönster

En dekoration både från insidan och utsidan av fönstret.

Här ges också möjligheter att se vad som händer med olika färger om de läggs på varandra. Ta exempelvis en gul bit silkespapper och lägg den på den blå bit biten. Vilken färg är det nu?

Förberedelser

Ta fram silkespapper, tapetklister och plastfickor.

Gör så här

  • Pensla tapetklister på plastfickan.
  • Riv små bitar av silkespapperet.
  • Tryck fast på tapetklistret.
  • Gör flera lager med tapetklister och silkespapper.
  • Låt torka.
  • När tapetklistret och silkespapperet torkat lossnar det från plastfickan, kan ni sätta upp det på fönstret så att ljuset utifrån lyser igenom.

Om ni vill kan ni sätta kyrkfönstret i en ram av färgat kartongpapper.

Tips!

Vill ni arbeta med en speciell form kan den ritas upp på ett pappersark. Lägg sedan arket med formen i plastfickan. Eleverna kan då hålla sig innanför formens linjer när de skapar.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - bild, Material, redskap och tekniker

Från läroplanens syfte

  • skapa genom bild,
  • använda olika material och tekniker.
Publicerat fredag 9 oktober 2020