Utveckling av skolans stöd- och elevhälsoarbete ur ett inkluderingsperspektiv

Under konferensen får du ta del av hur olika verksamheter arbetar med att utveckla elevhälsoarbete, vad forskning säger om att leda och organisera stöd- och elevhälsoarbete ur ett inkluderingsperspektiv samt hur SPSM kan vara ett stöd.

 • 10
  fredag
  december 2021
  13.30 - 16.00 Webbinarium, via Zoom Webinar
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 291682
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Temat för konferensen är hur utveckling av stöd- och elevhälsoarbete kan bidra till att skolor systematiskt ökar förmågan att möta elevers olika och specifika behov.

I slutbetänkandet ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” (SOU 2021:11) förtydligas vikten av god undervisning och lärmiljöer som är anpassade till elevernas olika behov. För detta behövs ett aktivt och välfungerande stöd- och elevhälsoarbete.

Slutbetänkandet synliggör också en rad brister, bland annat att:

 • problem som uppstår kring en elev ses alltför ofta som brister hos eleven.
 • elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande potential inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning. 
 • organisation och arbetssätt inte alltid gynnar samverkan inom elevhälsan eller mellan lärare och elevhälsan.
 • arbetet med stöd och elevhälsa ofta saknar strategisk styrning och inte alltid ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Under denna konferens får du ta del av hur olika verksamheter arbetar för att utveckla detta samt vad forskning säger om vad som blir viktigt för att leda och organisera skolans stöd- och elevhälsoarbete ur ett inkluderingsperspektiv. Du får även information om hur SPSM:s Stödmaterial elevhälsa kan bidra till utveckling av skolans elevhälsoarbete.

Föreläsare

Foucaultgymnasiet Södertälje, Emma Rosengren tidigare rektor och Carina Wiktorsson skolsköterska och samordnare för elevhälsoteamet

Fryshuset gymnasium Stockholm, Gunnar Holm rektor, Mathias Blomberg programrektor och Magdalena Gidlund förstelärare och specialpedagog

Pia Skott, Docent i pedagogik/Utbildningschef Rektorsprogrammet Stockholms universitet
Niclas Rönnström, Ph.D/Docent Stockholms universitet

Birna María B. Svanbjörnsdottir, Ph.D. Docent/Associate Professor University of Akureyri Island

Per Skoglund, FoU-samordnare SPSM och Adviser European Agency

Sarah Neuman, rådgivare SPSM
Erica Sjöberg, rådgivare SPSM

Målgruppsbeskrivning

Konferensen vänder sig till dig som leder, ansvarar eller har ett intresse av att utveckla skolans stöd- och elevhälsoarbete.

Syfte

Syftet med konferensen är att belysa hur utveckling av skolors elevhälsoarbete bidrar till ökad inkluderingsförmåga.

Mål

Målet med konferensen är att du som deltagare har fått

 • inspiration från verksamheter som har arbetat med utveckling av elevhälsoarbete
 • vetenskaplig förankring gällande ledning och organisering ur ett inkluderingsperspektiv
 • information om SPSM:s stöd för utveckling av elevhälsoarbete.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Konferensen kommer att teckenspråkstolkas och skrivtolkas.

Den kommer även att spelas in och publiceras på Konferensdokumentation (spsm.se)Publicerat torsdag 28 oktober 2021