Tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola för barn och elever med hörselnedsättning, Stockholm

Grundläggande kurs för dig som möter barn och elever med hörselnedsättning. Kursen består av två fysiska träffar. Kursen består av föreläsningar och aktivt deltagande där utrymme ges för reflekterande samtal mellan deltagarna. Mellan de två kurstillfällena utförs en uppgift av dig som deltagare. Uppgiften utgör ett viktigt underlag för kursdag två.

 • 01
  fredag
  september 2017
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 19
  tisdag
  september 2017
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 127897
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursens innehåll fokuserar på styrdokument, didaktik, tillgängliga lärmiljöer, delaktighet, bedömning för lärande och aktuell forskning. De två kursdagarna handlar om hur du kan utforma lärmiljöer för barn och elever med hörselnedsättning. Stort utrymme ges för reflekterande samtal där möjlighet ges att göra kopplingar till din egen praktik. 

Tidsomfattning: 2 heldagar samt 1-2 dagar för inläsning av litteratur och utförande av kursuppgift.

Medverkande

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, specialpedagog, fritidspedagog och förskolechef samt rektor.

Syfte

Att du som deltagare kan bredda din kompetens och bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elevernas måluppfyllelse.

Mål

Målet med kursen är att du:

 • konkret har upplevt hur det kan vara att ha en hörselnedsättning i en lärande aktivitet
 • konkret har arbetat med Delaktighetsmaterial
 • har ökad förmåga att utforma en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning
 • har ökad kunskap utifrån ett medicinskt perspektiv för att kunna motverka och kompensera för hörselnedsättningen i utformandet av lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710
Agneta Delin, agneta.delin@spsm.se, 010-4736645

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 15 juni 2017 Granskat fredag 18 augusti 2017