Hoppa till innehåll

Språkande för personer med medfödd dövblindhet

Webbinarium för att medvetandegöra och belysa hur man kan kommunicera utifrån ett taktilt perspektiv.

 • 20
  tisdag
  april 2021
  13.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 267751
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Genom detta webbinarium vill vi medvetandegöra och belysa hur man kan kommunicera och utveckla kommunikation utifrån ett taktilt perspektiv. Du som deltagare kommer att möta specialpedagogiska skolmyndigheten resurscenter dövblind, Mo Gård och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, i några inspirerande föreläsningar som belyser:

 • Autentisk kommunikation
 • Spatiala komponenter som grund för språkandet
 • Språkliga kategorier – ett språk som kommer inifrån

Medverkande:

SPSM: Jenny Näslund och Sofi Malmgren
Nkcdb, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor: Monika Estenberger
Mo Gård: Ingrid Axelhed och Caroline Lindström

Program:

13.00-13.15 Inledning: Sofi Malmgren och Jenny Näslund

13.15-14.00 Hur kan man se på språk? Ingrid Axelhed
Hur kan man få syn på språkandet? Monika Estenberger

14.00-14.15 Rast

14.15-15.00 Språkande i tid och rum. Caroline Lindström
Fallbeskrivning med praktiska exempel och råd.

15.00-15.15 Rast

15.15-15.45 forts fallbeskrivning

15.45-16.00 Frågestund

Medverkande

Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i förskola eller skola, LSS verksamhet, boenden eller som på annat sätt kommer i kontakt med personer som har medfödd dövblindehet i ditt arbete eller privat.

Syfte

Att öka kompetensen att kunna se personer som har medfödd dövblindhet som kompetenta och språkande i en kroppslig/taktil form.

Mål

Målet är att deltagaren får kännedom om

 • Vad kan språkande innebära för personer med medfödd dövblindhet?
 • Hur yttringar kan bildas i en kroppslig/taktil form
 • Vikten av att kunna göra en tolkning av yttringarna utanför här och nu.
 • Hur du kan göra för att stödja språkande

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Övrigt

Webbinariet kommer skriv- och teckenspråktolkasPublicerat torsdag 4 mars 2021