Så kan stödmaterial Elevhälsa användas inom vuxenutbildningen

Så kan du arbeta med Stödmaterial elevhälsa inom vuxenutbildningen.

 • 01
  onsdag
  december 2021
  08.00 - 09.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 292541
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I detta webbinarium ges en kortare introduktion av Stödmaterial elevhälsa. Du får även ta del av exempel på hur verksamheter inom vuxenutbildningen har arbetat med stödmaterialet. Det kommer ges möjlighet att ställa frågor samt att tillsammans med andra deltagare, i mindre grupper, reflektera kring hur vuxenutbildningens elevhälsoarbete kan utvecklas med hjälp av Stödmaterial elevhälsa.

Medverkande

Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Maria Götesson, maria.gotesson@spsm.se, 010 473 54 01
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-8195908

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar inom vuxenutbildning och är intresserad av Stödmaterial elevhälsa och hur elevhälsoarbetet kan utvecklas.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du tar del av den information om Stödmaterial elevhälsa som finns på SPSM:s hemsida Stödmaterial elevhälsa 

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om Stödmaterial elevhälsa.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Anna Maria Åkerberg, annamaria.akerberg@spsm.se, 010-473 57 30
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-8195908
Maria Götesson, maria.gotesson@spsm.se, 010 473 54 01

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Länk till webbinariet skickas efter sista anmälningsdag. Digital foajé kommer att öppnas upp kl 07.45 där ni har möjlighet att säkerställa uppkoppling, ljud och bild.Publicerat onsdag 27 oktober 2021