Interprofessionella samtal som främjar hälsa, lärande och utveckling - Spelet (Stödmaterial elevhälsa)

Så kan du arbeta med reflektionsunderlaget Spelet för att utveckla skolans samtalskultur. Spelet är en del av Stödmaterial elevhälsa som syftar till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 • 25
  torsdag
  november 2021
  14.30 - 16.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 290634
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Hur kan olika yrkesprofessioner kunskapa tillsammans? Hur kan samtalet breddas utifrån olika perspektiv? Hur kan fokus flyttas från eleven som problembärare till faktorer som möjliggör förändring?

I detta webbinarium ges en kortare introduktion av reflektionsunderlaget Spelet. Du får även möjlighet att ta del av hur verksamheter arbetat med Spelet för att utveckla skolans samtalskultur. Det kommer även finnas tid för frågor.

Medverkande

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Föreläsare

Anders Danell, anders.danell@klaragymnasium.se,
Magdalena Gidlund, magdalena.gidlund@fryshuset.se,

Målgruppsbeskrivning

Du som är intresserad av samtalskulturens betydelse för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Syfte

Syftet är att du som deltagare får inspiration hur reflektionsunderlaget Spelet kan användas i ett interprofessionellt lärande för utveckling av skolans samtalskultur.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om reflektionsunderlaget Spelet.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola

Teman

ElevhälsaPublicerat onsdag 27 oktober 2021